Thông tin liên hệ:


Hotline:
032.951.3648

Email:
Mineclothes3@gmail.com

Shopee:
https://shopee.vn/mine_clothes

Địa chỉ:
778 Nguyễn Kiệm

Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM